De HR-functie in een klein bedrijf is vaak ondergebracht bij de finance of operations manager. Soms is er op operationeel vlak ondersteuning van een (parttime) HR-medewerker, of wordt de HR-functie vanuit het buitenland aangestuurd.

Bij groei heeft de organisatie een breder HR-perspectief nodig om de juiste (strategische en tactische) keuzes te maken. Weten waar je voor staat en hoe je dat doet,  en dit vervolgens te vertalen naar effectief en duurzaam personeelsbeleid is teruggaan naar de kern van je organisatie.

Helder HRM-beleid geeft richting, rust en structuur aan management en medewerkers. Op de basis van een duidelijk werving- & selectiebeleid, personeelsplanning, organisatiestructuur, functieomschrijvingen, opleiding-beleid bijvoorbeeld, kan de organisatie verder bouwen en groeien.

Nauwe samenwerking met de business is cruciaal in dit verband. HRM-strategie en -beleid zijn geen doel op zich, maar een middel om tot realisatie van de organisatiedoelstellingen te komen.

Wat ik voor je (organisatie) doe

Als HR sparring partner help ik om de interne HRM functie op poten te zetten.

Na een eerste kennismaking maak ik de verdieping in het bedrijf en stel ik een routeplan samen waarin de huidige situatie en de te nemen stappen in kaart worden gebracht. Iedere organisatie heeft een andere aanpak nodig, je ontvangt dus een op maat gesneden routeplan.

Herkenbaar? Bel me voor meer informatie over wat ik concreet voor jouw organisatie kan betekenen: + 06 549 33 607. Of mail: anne-marie@vancatzhrm.com.

Ik werk hierbij op basis van een vaste projectafspraak eventueel aangevuld met urenbundels. Tevens bied ik, indien nodig, tijdelijk de operationele ondersteuning.

Voor tariefopbouw zie Werkwijze.