De kracht van een organisatie zit ’m in het samenspel van de vele talenten van haar mensen. Dat gaat niet altijd zomaar. Met als gevolg het uitblijven van de verwachte resultaten, en in ‘worse case scenario’ –conflict– ziekteverzuim of ontslag.

Van nieuwe medewerkers wordt verwacht dat zij het probleem van de werkdruk gaan oplossen. Dat klopt ook. Er is wel een goede afstemming nodig. En die ontbreekt vaak dóór het probleem. Inwerktijd, duidelijke omlijnde verantwoordelijkheden, en aansturing door management of collega’s is er in mindere mate. Dat vergt andere capaciteiten van nieuw en oud personeel.

Onjuist gebruik van communicatiemiddelen zoals e-mail, WhatsApp, intranet -hoe praktisch ook- kan ook zo zijn negatieve weerslag op de werkrelatie hebben. Nieuwe werkrelaties zoals het nieuwe werken en verschillende culturen vragen ook extra aandacht. Het gaat niet vanzelf.

Met andere woorden voldoende opportunities en voldoende valkuilen.

Hoe draagt vanCatz HRM bij aan (jouw) groei?

– (proactief) signaleren en bespreekbaar maken van de aanpak van samenwerkingsissues; daarnaast aandragen van praktische oplossingen die je als manager kan toepassen.

– beschrijven van rollen en verantwoordelijkheden. Knelpunten worden zichtbaar en vervolgens aangepakt voor de lange termijn.

– jou en je team te laten zien hoe om te gaan met verandering. Bijvoorbeeld hoe tot werkbare routines te komen, maar ook door een stuk professionele ontwikkeling.

Als er al sprake is van een escalatie waar je zelf niet meer uitkomt, bied ik mediation aan.

 

Bel voor een vrijblijvend oriënterend gesprek: 06 549 33 607 of mail: anne-marie@vancatzhrm.com.